Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Juhlatarvikeliike Serpentiini / Sorted Oy
Y-tunnus: 2219221-8
Postiosoite: Urakkakuja 1 A 1, 05400 Jokela
Puhelin: 040 836 1369
Sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Serpentiinin henkilökunta

Rekisterin nimi
Juhlatarvikeliike Serpentiinin verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakasyhteydenpito ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa, tutkimustoiminta, markkinointi ja tiedottaminen. Serpentiini sitoutuu olemaan luovuttamatta rekisteritietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tietotyypit
Rekisteri sisältää enintään seuraavat tietotyypit:
-Nimi
-Yhteystiedot
-Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
-Kiinnostustiedot (tuoteryhmät, juhlatyypit jne.)
-Lupatiedot (asiakkaan suostumus markkinointiviestien vastaanottamiseen)
-Asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan tekemien ilmoitusten mukaan sekä rekisterin päivittämiseen saatetaan käyttää tietoa yleisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista.

Rekisterin tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta Serpentiinin ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen.

Rekisterin tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voiaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on rajattu vain välttämättömille Serpentiinin henkilökunnan jäsenille. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat, rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ostoskoriavaa tästä Tuote poistettu Kumoa
  • No products in the cart.